Montaż klimatyzacji

Rola klimatyzacji
Klimatyzacja pozwala na utrzymanie preferowanej przez użytkownika temperatury w danym pomieszczeniu. Poza ogólnym komfortem zwiększonym dzięki urządzeniom klimatyzacyjnym zapewniają one również optymalną wilgotność oraz czystość powietrza (dzięki właściwej filtracji). Dla użytkownika klimatyzacja wiąże się nie tylko z komfortem, ale również z poprawą stanu zdrowia szczególnie u osób wrażliwych na jakość powietrze (np. alergicy).
Ponadto, klimatyzacja znajduje zastosowanie w obiektach tj. serwerownie, magazyny, w których bardzo ważną kwestią jest utrzymywanie odpowiedniej temperatury powietrza wpływającej na sprawność działania urządzeń oraz właściwe przechowywanie towarów.

Montaż
Urządzenia takie jak klimatyzatory można instalować tylko i wyłącznie w pomieszczeniach zamkniętych. Dodatkowo, konstrukcja klimatyzacji uzależniona jest bezpośrednio od typu budynku oraz od potrzeb wyrażanych przez Klienta.

Nasza firma zajmuję się więc kompleksowym montażem klimatyzacji polegającym na:
• doborze odpowiedniego urządzenia,
• sporządzeniu projektu,
• wycenie,
• wykonaniu profesjonalnego montażu.

Standardowy montaż urządzenia polega na:

Połączeniu obu jednostek przewodami miedzianymi w izolacji termicznej, do których zostanie wypuszczony czynnik chłodniczy połączeniu obu jednostek przewodem elektrycznym sterująco-zasilającym, powieszeniu jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia, powieszeniu (na specjalnym zawiesiu) jednostki zewnętrznej klimatyzatora (ew. posadowieniu go na powierzchni płaskiej dachu, balkonu itp.), grawitacyjne odprowadzenie skroplin (rurka
PCV) do kanalizacji lub na zewnątrz budynku wytworzeniu w przewodach freonowych próżni i wpuszczeniu freonu, sprawdzeniu ciśnień czynnika chłodniczego w instalacji, sprawdzeniu poprawności działania urządzenia, krótkim przeszkoleniu użytkownika w zakresie obsługi klimatyzatora. Zabezpieczenie miejsca montażu przed rozpoczęciem prac (folie, tektura itp.), potwierdzenie z klientem miejsca montażu j. wewnętrznej i zewnętrznej klimatyzatora, zamocowanie jednostki wewnętrznej na ścianie pomieszczenia, podwieszenie (na specjalnej konstrukcji jednostki zewnętrznej klimatyzatora lub jej posadowienie na powierzchni płaskiej dachu, balkonu, tarasu itp., wykonanie przewiertu przez ścianę zewnętrzną budynku celem wyprowadzenia instalacji, połączenie obu jednostek przewodami miedzianymi w izolacji termicznej (instalacja chłodnicza), Grawitacyjne, odprowadzenie skroplin (rurka PCV) do kanalizacji lub na zewnątrz budynku, podłączenie zasilania elektrycznego pobranego z doprowadzonego przewodu lub najbliższego gniazda/puszki 230 V, wytworzenie w przewodach chłodniczych próżni i zaopatrzenie w czynnik chłodniczy, sprawdzenie ciśnień czynnika chłodniczego w instalacji, uruchomienie, przetestowanie poprawności pracy klimatyzatora, wstępna instrukcja obsługi dla użytkownika.

Montażem niestandardowym nazywamy:

Montaż gdzie do odprowadzenia skroplin niezbędne jest użycie pompki skroplin, zawieszenie j. zewnętrznej wymaga zastosowania nietypowej konstrukcji wsporczej, celem odsunięcia agregatu od elewacji, która będzie w przyszłości ocieplana),
instalacja ma być prowadzona w bruździe wykutej w ścianie.

Zainteresowanym po przesłaniu na nasz adres mailowy zapytania o montaż z
załączonym rzutem pomieszczenia/mieszkania/domu lub przybliżonym opisem
warunków montażu, nieodpłatnie prześlemy kalkulację cenową danego montażu
łącznie z zakupem zaproponowanego przez nas klimatyzatora. W przypadku
niedysponowania rzutem, prosimy o telefon celem umówienia nieodpłatnej wizji
lokalnej w Państwa lokalu.

Zadzwoń do nas, a my dołożymy wszelkich starań w doborze najlepszego rozwiązania, zaspokajającego w jak największym stopniu Twoje potrzeby.

Types-of-Air-conditioner